Uslovi korišćenja

Na Sajtu se nalazi na www.StrainLists.com (sajt") je autorskim pravima rad koji pripadaju StrainLists Holdings, Inc. ("StrainLists", "mi", "naši" i / ili mi") i njegove podružnice, podružnice, matična kompanija i druge povezane kompanije. StrainLists pruža usluge pregleda proizvoda u trgovini i naručivanja putem kioska u ambulantama, kao i web stranicama, uključujući StrainLists.com i srodne pod-domene, mobilne i/ili softverske aplikacije koje sadrže sadržaj vezan za sorte kanabisa i srodne proizvode koji uključuju recenzije i ocjene koje pružaju njegovi korisnici, direktorije ambulanti kanabisa i pružaoci medicinskih usluga, te vijesti vezane za kanabis i druge članke (zajedno, sa svim ostalim uslugama koje pružaStrainLists, "usluge"). Određene karakteristike sajta ili usluga mogu biti predmet dodatnih smernica, uslova ili pravila, koja će biti objavljena na sajtu ili uslugama u vezi sa takvim funkcijama. Svi takvi dodatni uslovi, smjernice i pravila uključeni su referencom u ovaj sporazum. Reference na" korisnik"," vi "i" vaš " odnose se na vas, korisnika našeg sajta i/ili usluga.

OVI USLOVI KORIŠĆENJA ("SPORAZUM") UTVRĐUJU PRAVNO OBAVEZUJUĆE USLOVE ZA VAŠE KORIŠĆENJE SAJTA I USLUGA. PRISTUPANJEM ILI KORIŠĆENJEM SAJTA ILI USLUGA, PRIHVATATE OVAJ SPORAZUM I ZASTUPATE I GARANTUJETE DA IMATE PRAVO, AUTORITET I SPOSOBNOST DA STUPITE U OVAJ SPORAZUM. NE MOŽETE PRISTUPITI ILI KORISTITI SAJTILI USLUGE ILI PRIHVATITI SPORAZUM AKO NEMATE KAPACITET ZA ULAZAK U OVAJ SPORAZUM. AKO SE NE SLAŽETE SA SVIM ODREDBAMA OVOG UGOVORA, NE PRISTUPAJTE I/ILI KORISTITE SAJT ILI USLUGE. AKO KORISTITE SAJT ILI USLUGE U IME KOMPANIJE, ENTITETA ILI ORGANIZACIJE, IZJAVLJUJETE I GARANTUJETE DA STE OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK TAKVE KOMPANIJE, ENTITETA ILI ORGANIZACIJE SA OVLAŠĆENJEM DA GA POVEŽETE SA OVIM UGOVOROM.

MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE USLOVE, JER SADRŽE SPORAZUM O ARBITRAŽI I DRUGIM VAŽNIM INFORMACIJAMA U VEZI SA VAŠIM ZAKONSKIM PRAVIMA, PRAVNIM LIJEKOVIMA I OBAVEZAMA. SPORAZUM O ARBITRAŽI ZAHTEVA (SA OGRANIČENIM IZUZETKOM) DA PODNESETE TUŽBE KOJE IMATE PROTIV NAS NA OBAVEZUJUĆU I KONAČNU ARBITRAŽU, A DALJE (1) ĆETE BITI SAMODOZVOLJENO JE DA SE POTRAŽE POTRAŽIVANJA PROTIV KOMPANIJE NA INDIVIDUALNOJ OSNOVI, A NE KAO TUŽITELJ ILI ČLAN RAZREDA U BILO KOJOJ KLASI ILI PREDSTAVNIČKOJ RADNJI ILI POSTUPKU, I (2) BIĆE VAM DOZVOLJENO SAMO DA TRAŽITE OLAKŠANJE (UKLJUČUJUĆI NOVČANU, INJUNKTIVNU I DEKLARATIVNU OLAKŠICU) NA INDIVIDUALNOJ OSNOVI.

 1. VAŽNA ODRICANJA.

SVE INFORMACIJE SADRŽANE NA SAJTU I USLUGAMA SU SAMO U INFORMATIVNE SVRHE. Sadržaj koji StrainLists objavljuje na bilo kojoj web stranici, kiosku, mobilnoj aplikaciji, kanalu društvenih medija, usluzi sadržaja treće strane ili oglasu služi samo u informativne svrhe. StrainLists ne podržava, i nije odgovoran za tačnost ili pouzdanost, bilo mišljenje, savjet, izjava, ili druge informacije na sajtu ili usluge, uključujući korisnički sadržaj iMATERIJALI TREĆE STRANE (SVAKI KAO ŠTO JE DEFINISANO U NASTAVKU). StrainLists nije odgovoran za vaš odnos sa bilo dispanzer, maloprodaji, zdravstveni radnik, bilo koje treće strane, ili drugih korisnika sajta ili usluga. Strainlisti nisu obavezni da pregledaju ambulante, maloprodajne lokacije, pružaoce zdravstvenih usluga ili njihove menije, sadržaj ili ponude kako bi utvrdili da li su kvalifikovani ili ovlašćeni zakonom za pružanje svojih usluga ili da utvrde tačnost svojih menija ili drugih informacija koje pružaju.

 • StrainLists ne nudi medicinske savjete. Bilo koja informacija pristupiti putem sajta i usluga, ili u bilo kojoj od StrainLists društvenih medija stranica ili kanala je samo za informativne i obrazovne svrhe, nije namijenjen da bude zamjena za medicinske savjete,DIJAGNOZA, ILI LIJEČENJE, I NIJE NAMIJENJEN ZA POKRIVANJE SVIH MOGUĆIH UPOTREBA, UPUTSTVO, MJERE PREDOSTROŽNOSTI, ILI NEŽELJENIH EFEKATA. Takve informacije uključuju, bez ograničenja, materijale treće strane, Korisnički sadržaj i sadržaj generiran StrainLists koji proizilaze iz korisničkog sadržaja (npr. Informacije na sajtu i uslugama i pružene putem StrainLists-ovih stranica i kanala društvenih medija ne bi se trebale koristiti za dijagnozu ili liječenje bilo kojeg zdravstvenog stanja. UVEK SE KONSULTUJTE SA KVALIFIKOVANIM ZDRAVSTVENIM RADNIKOM AKO IMATE BILO KAKVIH PITANJA O MEDICINSKOM STANJU. Nikada ne zanemarujte profesionalne medicinske savjete ili kašnjenje u traženju zbog nečega što ste pročitali na sajtu, uslugama ili na StrainLists stranicama društvenih medija iKanali
 • Priznanje saveznog zakona: korisnik izričito priznaje da su StrainLists za stanovnike država i lokaliteta sa zakonima koji regulišu medicinsku ili rekreativnu upotrebu kanabisa samo i da su kolektivi i pacijenti medicinskog kanabisa uspostavljeni u skladu sa njihovim lokalnim zakonima. Marihuana je uključena po rasporedu 1 u skladu sa Zakonom o kontrolisanim supstancama Sjedinjenih Država. Prema saveznim zakonima Sjedinjenih Američkih Država, proizvodnja, distribucija, izdavanje ili posjedovanje marihuane je nezakonito, a pojedinci su predmet hapšenja i/ili krivičnog gonjenja za to. Korisnik dalje priznaje da medicinska upotreba nije priznata kao valjana odbrana prema saveznim zakonima u vezi sa marihuanom. Korisnik takođe priznaje da je međudržavni transport marihuaneto je federalni prekršaj.
  GORE NAVEDENA ODRICANJA I OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI NE OGRANIČAVAJU OPĆENITIJE ODRICANJA I OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI U ODJELJCIMA 9 I 10 ILI DRUGDJE U OVOM SPORAZUMU.
 1. PODOBNOST I RAČUNI.

2.1 podobnost. Morate imati 21 godinu ili kvalifikovanog pacijenta sa medicinskom marihuanom da biste koristili sajt i / ili usluge u Sjedinjenim Državama.

2.2 Stvaranje Računa. Da biste koristili određene funkcije sajta (npr., Da biste koristili usluge), morate se registrovati za račun sa StrainLists ("StrainLists račun") i pružiti određene informacije o vama kao što je zatraženo obrazac za registraciju stranice. Vi zastupate i garantujete da: (a) sve potrebne informacije o registraciji koje podnesete suistinit i tačan; i (b) zadržat ćete tačnost takvih informacija u svakom trenutku. Ne možete kreirati više od jedne StrainLists račun. StrainLists može obustaviti ili prekinuti StrainLists račun u skladu sa odjeljcima 6.4 i 11.

2.3 Brisanje Računa. Možete izbrisati svoj StrainLists nalog u bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga, slanjem e-pošte na support@StrainLists.com što uključuje korisničko ime računa StrainLists i vaš zahtjev za brisanje računa.

2.4 Odgovornosti Računa. Odgovorni ste za održavanje povjerljivosti podataka o prijavljivanju računa StrainLists i u potpunosti ste odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju pod vašim StrainLists računom. Pristajete odmahobavijesti StrainLists bilo neovlaštenog korištenja, ili sumnja neovlaštenog korištenja, vašeg StrainLists računa ili bilo koje druge povrede sigurnosti. StrainLists ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizilazi iz vašeg nepoštovanja gore navedenih zahtjeva.

2.5 Usluge Društvenih Mreža. Alternativno, možemo vam dozvoliti da se prijavite na sajt ili uslugu ili na drugi način povežete svoj račun StrainLists sa svojim akreditivima za prijavljivanje sa određenih društvenih mreža (npr.Facebook i Twitter) (SNS"). Ako se prijavite ili na drugi način povežete svoj StrainLists nalog sa svojim prijavnim akreditivima iz SNS-a, možemo dobiti informacije o vama od takvih SNS-a, u skladu sa uslovima i odredbama (npr. Uslovi korišćenja i Politika privatnosti) SNS-a ("SNSUslovi"). Ako odlučite podijeliti svoje podatke sa ovim SNS-om, podijelit ćemo informacije s njima u skladu s vašim izborima. Uslovi SNS-a navedenog SNS-a primjenjivat će se na informacije koje im otkrivamo.

 1. SAJT I MOBILNA APLIKACIJA

3.1 Licenca. U skladu sa uslovima ovog Ugovora, StrainLists vam daje neprenosive, ne-ekskluzivnu licencu za korištenje stranice i usluga za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. U skladu sa uslovima ovog Ugovora, StrainLists vam daje neprenosivu, neekskluzivnu licencu za instaliranje i korišćenje softvera StrainLists čini dostupnim za mobilne uređaje ("mobilna aplikacija"), samo u Izvršnom formatu objektnog koda, isključivo na svoj ručni mobilni uređaj i za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu.Kao što se koristi u ovom Sporazumu, termin" usluge " uključuje mobilne aplikacije.

3.2 Određena Ograničenja. Prava koja su vam data u ovom Ugovoru podliježu sljedećim ograničenjima: (a) nećete licencirati, prodati, iznajmiti, zakupiti, prenijeti, dodijeliti, distribuirati, domaćin, ili na drugi način komercijalno iskoristiti sajt ili usluge; (b) nećete mijenjati, napraviti izvedene radove, rastavljati, reverse kompiliranja ili reverse engineer bilo koji dio sajta ili usluga; (c) nećete pristupiti sajtu ili uslugama kako biste izgradili sličnu ili konkurentnu uslugu; i (d) osim kao što je izričito navedeno u ovom dokumentu, nijedan dio sajta ili usluga ne može biti kopiran, distribuiran, ponovo prikazan, preuzet,, objavljeno ili prenose u bilo kojem obliku ili na bilo koji način. Bilo koja budućnostobjavljivanje, ažuriranje ili drugi dodatak funkcionalnosti sajta ili usluga podliježu uslovima ovog Ugovora. Sva autorska prava i druga vlasnička obavještenja na bilo kojoj web lokaciji ili sadržaju usluga moraju se zadržati na svim njihovim kopijama.

3.3 modifikacija. StrainLists zadržava pravo da u bilo kom trenutku modifikuje, suspenduje ili prekine sajt ili usluge ili bilo koji njegov deo sa ili bez obaveštenja. Slažete se da StrainLists neće biti odgovoran vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakve izmjene, suspenzija, ili prekid sajta ili usluga ili bilo koji njegov dio.

3.4 vlasništvo. Izuzimajući Korisnički sadržaj, potvrđujete da su sva prava intelektualne svojine na sajtu i uslugama u vlasništvu StrainLists ili Strainlistsovih licensora. Pružanjesajt i usluge ne prenose na vas ili bilo koje treće strane nikakva prava, naslov, ili interes za ili na takva prava intelektualne svojine. StrainLists i njegovi dobavljači zadržavaju sva prava koja nisu odobrena ovim Sporazumom.

3.5 Platforme Za Aplikacije. Prihvatate i slažete se da dostupnost mobilne aplikacije zavisi od platforme aplikacija treće strane sa koje ste dobili mobilnu aplikaciju, npr.Apple App Store® ili Google Play® Store ("App Platform"). Priznajete da je ovaj sporazum između vas i StrainLists, a ne sa aplikacijskom platformom. StrainLists, a ne App platforma, je isključivo odgovoran za aplikaciju, sadržaj istih, održavanje, usluge podrške, i garancije za to, i rješavanje svih potraživanja u vezi s tim (npr proizvododgovornost, poštivanje zakona ili kršenje intelektualne svojine). Slažete se da ćete platiti sve naknade koje naplaćuje platforma aplikacije u vezi sa mobilnom aplikacijom. Svaka platforma aplikacija može imati svoje odredbe i uslove na koje se morate složiti prije preuzimanja mobilne aplikacije s nje. Slažete se da se pridržavate, a vaša dozvola za korišćenje mobilne aplikacije uslovljena je vašom usklađenošću sa svim važećim ugovorima, uslovima i uslovima korišćenja/usluge i drugim politikama važeće platforme aplikacija. Priznajete da je App platforma (i njene podružnice) korisnik treće strane ovog sporazuma i da će imati pravo na sprovođenje ovog Sporazuma. Pogledajte Pristupanje i preuzimanje aplikacije iz Apple® - a u odeljku 14.5 ispod za dodatne uslove i odredbe ako pristupite ilipreuzmite mobilnu aplikaciju sa Apple App Store.

 1. Komunikacije

4.1 Tekstualna Poruka. Korištenjem Usluga ili softvera slažete se i pristajete na StrainLists i one koji djeluju u njegovo ime šaljući vam tekstualne (SMS) poruke na telefonski broj koji ste nam pružili. Ove poruke mogu uključivati operativne poruke o vašoj upotrebi usluga, kao i marketing ili druge promotivne poruke. Poruke sa StrainLists, njegovih povezanih kompanija i potrebnih treće strane pružalaca usluga, može uključivati, ali se ne ograničavaju na: operativne komunikacije koje se odnose na vaš korisnički račun ili korištenje Usluga, ažuriranja koje se odnose na nove i postojeće funkcije na StrainLists, komunikacije koje se tiču promocije vodi nas ili naše treće strane partnera, i vijesti koje se tičuStrainLists i industrije dešavanja. Standardni troškovi tekstualnih poruka koje primjenjuje vaš mobilni telefon će se primjenjivati na tekstualne poruke koje šaljemo. Vaš ugovor za primanje promotivnih tekstova nije uslov kupovine bilo koje robe ili usluga koje nude StrainLists. Ako promijenite ili deaktivirate telefonski broj koji ste naveli na StrainLists, morate ažurirati podatke o svom računu kako biste nam pomogli da nehotice komuniciramo sa svima koji steknu vaš stari broj. Slažete se da tekstovi, pozivi ili preregistrovane poruke mogu biti generisani automatskim sistemima za biranje telefona i ovim se odričete svog prava da nastavite sa svim potraživanjima koja proizilaze iz Zakona o zaštiti potrošača telefona ("TCPA"). U meri u kojoj se svaka tvrdnja prema TCPA smatra ne-waistivom, slažete se da korišćenjemUsluge ili pristup sajtu, slažete se da će bilo koji takav ne-waisable zahtjev koji proizilazi iz TCPA biti arbitriran na pojedinca, a ne klase ili predstavnik, osnova, kao što je navedeno u stavu 13.

4.2 Opt-Out. Potpisivanjem ovog Ugovora pristajete na primanje tekstualnih poruka dok ne odustanete. Možete se odlučiti od primanja promotivnih tekstualnih poruka sa StrainLists u bilo koje vrijeme odgovaranjem STOP na promotivnu tekstualnu poruku od StrainLists. Možete otkazati primanje svih tekstualnih poruka sa StrainLists u bilo koje vrijeme brisanjem vašeg računa ili odgovaranjem STOP na bilo koju tekstualnu poruku sa StrainLists. NAPOMENA: Ako odustanete od primanja svih tekstualnih poruka sa StrainLists-a, nećete moći koristiti određene usluge bez pristanka na primanje operativnog tekstaporuke. Možete nastaviti primati tekstualne poruke na kratak period dok StrainLists obrađuje Vaš zahtjev,a možete primati i tekstualne poruke koje potvrđuju primanje vašeg zahtjeva za isključivanje. Potpisivanjem ovog Ugovora, odričete se svog prava da nastavite sa svim potraživanjima koja proizilaze iz TCPA-e u vezi sa bilo kojim porukama koje su vam poslate dok je zahtev za isključivanje u toku. U mjeri u kojoj se svako potraživanje prema TCPA smatra ne-waistivima, slažete se da ćete korištenjem Usluga ili pristupom web lokaciji pristati da će bilo koji takav ne-waisable zahtjev koji proizlazi iz TCPA biti arbitriran na pojedinca, a ne na klasnoj ili reprezentativnoj osnovi, kako je navedeno u stavu 13.

4.3 Opcije Natrag U. Možete se odlučiti za primanje tekstualnih poruka sa StrainLists u bilo koje vrijeme odgovaranjem STARTza tekstualnu poruku od StrainLists.

4.4 Push Obavijesti. Kada instalirate našu mobilnu aplikaciju na svoj mobilni uređaj, slažete se da primate push obaveštenja, a to su poruke koje Vam aplikacija šalje na vaš mobilni uređaj čak i kada mobilna aplikacija nije uključena. Obaveštenja možete isključiti tako što ćete posetiti stranicu svog mobilnog uređaja \ " podešavanja\".

4.5 E-mail. Slažete se da vam možemo poslati e-poštu u vezi sa našim proizvodima i uslugama, kao i sa trećim stranama. Možete se odlučiti za promotivne e-poruke slijedeći upute za odjavu u promotivnom e-mailu.

 1. KORISNIČKI SADRŽAJ

5.1 Korisnički Sadržaj. "Korisnički sadržaj" znači bilo koju i sve informacije i sadržaj koji korisnik podnosi, ili koristi sa, sajt iliUsluge, uključujući bez ograničenja, sadržaj u korisničkom profilu, recenzije korisnika i/ili objave. Priznajete i slažete se da StrainLists nije odgovoran za bilo koji Korisnički sadržaj, uključujući njegovu tačnost, potpunost, pravovremenost, valjanost, poštovanje autorskih prava, zakonitost, pristojnost, kvalitet, ili bilo koji drugi aspekt istih. StrainLists ne preuzima i neće imati nikakvu odgovornost ili odgovornost prema vama ili bilo kojoj drugoj osobi ili korisniku za korišćenje ili zloupotrebu bilo kog korisničkog sadržaja.

5.2 Korisnički Sadržaj-Ograničenja. Slažete se da nećete koristiti web lokaciju, usluge ili bilo koju od stranica ili kanala društvenih medija Strainlistsa za prikupljanje, učitavanje, prijenos, prikaz ili distribuciju bilo kojeg Korisničkog sadržaja koji (a) krši bilo koje pravo treće strane, uključujući sva autorska prava, zaštitni znak, patent, trgovinatajno, moralno pravo, pravo na privatnost, pravo na publicitet ili bilo koje drugo intelektualno vlasništvo ili vlasničko pravo; (b) je nezakonito, uznemiravajuće, uvredljivo, mučno, preteće, štetno, invazivno na privatnost drugog, vulgarno, klevetničko, lažno, namerno obmanjujuće, trgovačko klevetničko, pornografsko, nepristojno, uvredljivo (npr.materijal koji Promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju ili fizičku štetu bilo koje grupe ili pojedinca) ili na drugi način neprikladan materijal bilo koje vrste ili prirode; ili (c) u kršenju bilo kog zakona, propisa ili obaveza ili ograničenja nametnuta od strane bilo koje treće strane.

5.3 Korisnički Sadržaj - Vaše Odgovornosti. Vi ste isključivo odgovorni za svoj korisnički sadržaj. Preuzimate sve rizike povezane sa upotrebom vašeg korisničkog sadržaja, uključujući bilo kojioslanjajući se na njegovu tačnost, potpunost ili korisnost od strane drugih, ili bilo koje otkrivanje vašeg korisničkog sadržaja koji vas ili bilo koju treću stranu čini ličnim. Ovim putem zastupate i garantujete da vaš korisnički sadržaj ne krši prihvatljivu politiku upotrebe (definisanu u nastavku). Možda nećete navesti ili implicirati da je vaš korisnički sadržaj na bilo koji način obezbeđen, sponzorisan ili potvrđen od strane StrainLists-a. Priznajete i slažete se da StrainLists nije odgovoran za bilo koji Korisnički sadržaj, uključujući njegovu tačnost, potpunost, pravovremenost, valjanost, poštovanje autorskih prava, zakonitost, pristojnost, kvalitet, ili bilo koji drugi aspekt istih. StrainLists ne preuzima i neće imati nikakvu odgovornost ili odgovornost prema vama ili bilo kojoj drugoj osobi ili korisniku za korišćenje ili zloupotrebu bilo kog korisničkog sadržaja. Zato što si samodgovoran za vaš korisnički sadržaj (a ne StrainLists), možete se izložiti odgovornosti ako, na primjer, vaš korisnički sadržaj krši prihvatljivu politiku upotrebe ili druge važeće zakone. StrainLists nije u obavezi da backup bilo koji Korisnički sadržaj i korisnički sadržaj može biti izbrisana u bilo koje vrijeme. Vi ste isključivo odgovorni za stvaranje sigurnosnih kopija vašeg korisničkog sadržaja, ako želite.

5.4 Licenca. Ovim odobravate, i izjavljujete i garantujete da imate pravo da odobrite, da Strainliste neopozivu, neekskluzivnu, besplatnu i potpuno plaćenu, svetsku licencu za reprodukciju, distribuciju, javno prikazivanje i izvođenje, pripremu izvedenih radova, inkorporiranje u druge radove, i na drugi način koristite svoj korisnički sadržaj i da date podlicencesu navedenog, isključivo u svrheuključujući vaš korisnički sadržaj na sajtu i uslugama. Slažete se da se neopozivo odričete (i da se odričete) bilo kakvih potraživanja i tvrdnji o moralnim pravima ili pripisivanju u odnosu na vaš korisnički sadržaj.

5.5 Feedback. Ako StrainLists bilo povratne informacije ili sugestije u vezi sajta ili usluga ("Feedback"), ovim dodijeliti StrainLists Sva prava u povratne informacije i slažu se da StrainLists imaju pravo da koriste takve povratne informacije i srodne informacije na bilo koji način smatra odgovarajućim. StrainLists će tretirati sve povratne informacije koje pružite StrainLists kao ne-povjerljive i nezaštićeni. Slažete se da nećete podnijeti StrainLists nikakve informacije ili ideje koje smatrate da su povjerljive ili vlasnički.

 1. PrihvatljivoKORISTITI POLITIKU.

U nastavku se navodi "prihvatljiva politika korištenja"StrainLists-a:
6.1 Recenzije. Morate imati važeći nalog i E-mail adresu da ostavi pregled na StrainLists. Prije objavljivanja recenzije, morat ćete potvrditi svoju adresu e-pošte povezanu sa vašim StrainLists računom. Slažete se da nećete objavljivati recenzije na web mjestu, uslugama ili bilo kojoj stranici ili kanalima društvenih medija StrainLists-a koji se ne temelje na vašem ličnom iskustvu ili su na drugi način dizajnirani za bilo koju drugu svrhu osim pružanja drugim korisnicima na web mjestu tačnim opisom vašeg ličnog iskustva. Recenzije zasnovane na secondhand-u, ne-lično iskustvo nisu dozvoljene. Pored ostalih ograničenja sadržanih u prihvatljivoj politici upotrebe, objavljene su i recenzijena sajtu, usluge ili bilo koje stranice ili kanali društvenih medija StrainLists-a ne smiju: (a) biti napisani isključivo velikim slovima; (b) biti plagirani; (c) sadrže neželjenu poštu, reklame i/ili linkove na vanjske web stranice; (d) sadrže omalovažavajuće informacije o bilo kojim zaposlenicima dispanzera ili bilo kojoj drugoj osobi, (e) sadrže previše detaljne ili seksualne opise fizičkog izgleda pojedinca ili nepristojne lične napade na određenog pojedinca ili grupu pojedinaca povezanih sa dispanzerom, (f) sadrže reference na dispanzere ili konkurente osim proizvoda ili dispanzera koji se pregledavaju, ili (G) sadrže nepovezane lične pritužbe. Ako ste vlasnik, volonter ili zaposleni u ambulanti, možda nećete objavljivati recenzije o svom dispanzeru ili proizvodima ilio dispanzeru ili proizvodima vaših takmičara. Kao vlasnik ambulante, vi ste odgovorni za moderiranje i sprovođenje politike prihvatljive upotrebe na svim pregledima objavljenim na vašoj stranici dispanzera.

6.2 slike. Slikovne datoteke moraju isključivo sadržavati proizvode koje ilustriraju i ne smiju sadržavati dijelove tijela, neurednu ili pretrpanu pozadinu, omotavanje proizvoda, valutu, pribor, nazive marki ili druge predmete osim samog proizvoda. Slikovne datoteke moraju biti jasne i ne smiju biti mutne, nejasne ili sadržavati refleksije blica. Proizvodi treba da budu centrirani u slikovnoj datoteci. Slikovne datoteke moraju sadržavati tačan prikaz proizvoda koji ilustriraju. Slikovne datoteke ne mogu sadržavati pornografiju ili druge grafičke slike i na drugi način se moraju pridržavati smjernica navedenihu ovom poglavlju 6.

6.3 Tehnološka Ograničenja. Pored toga, slažete se da nećete koristiti web lokaciju ili usluge za: (a) otpremanje, prijenos ili distribuciju bilo kakvih računarskih virusa, crva ili bilo kojeg softvera namijenjenog oštećenju ili promjeni računarskog sistema ili podataka; (b) slanje neželjenog ili neovlaštenog oglašavanja, promotivnih materijala, neželjene pošte, neželjene pošte, lančanih pisama, piramidalnih šema ili bilo kojeg drugog oblika dupliciranih ili nepoželjnih poruka, bilo komercijalnih ili na drugi način; (c) žetva, prikuplja, prikuplja ili sastavlja informacije ili podatke u vezi s drugim korisnicima, uključujući adrese e-pošte, bez njihovog pristanka; (d) ometa, ometa ili stvara nepotreban teret na serverima ili mrežama povezanim na web lokaciju ili usluge ili krše propise, politike ili procedure takvih mreža; (e) pokušajda ili oponaša drugog korisnika ili StrainLists ili dobije neovlašćeni pristup sajtu ili uslugama, drugim računarskim sistemima ili mrežama povezanim ili koje se koriste zajedno sa sajtom ili uslugama, putem rudarenja lozinkom ili drugim sredstvima; (f) uznemiravati ili ometati korišćenje i uživanje drugog korisnika sajta ili usluga; ili (g) uvesti softver ili automatizovane agente ili skripte na sajt ili usluge kako bi proizveli više računa, generisali automatizovane pretrage, zahteve i upite, ili da bi skinuli, ogrebali ili iskopali podatke sa sajta ili usluga.

6.4 nadgledanje, suspenzija i prestanak. Zadržavamo pravo (ali nemamo obavezu) da pregledamo bilo koji Korisnički sadržaj (uključujući bilo koje slikovne datoteke ili recenzije), istražimo i/ili preduzmemo odgovarajuće akcije protiv vas u našem jedinomdiskrecija (uključujući uklanjanje ili izmjenu vašeg korisničkog sadržaja, ukidanje računa StrainLists u skladu s odjeljkom 11 i/ili izvještavanje o vama organima za provođenje zakona) ako po vlastitom nahođenju sumnjamo da ste prekršili politiku prihvatljive upotrebe ili bilo koju drugu odredbu ovog sporazuma ili na drugi način stvorili odgovornost za nas ili bilo koju drugu osobu.

 1. Odšteta.

Slažete se da obeštetite i držite StrainLists (i njegove službenike, zaposlene i agente) bezopasne od bilo kakvih i svih gubitaka, štete, obaveza, potraživanja, radnji, presuda, nagrada, kazni, novčanih kazni, troškova i/ili troškova (uključujući razumne advokatske naknade) koje proizilaze iz ili se odnose na bilo koji zahtev ili zahtev bilo koje treće strane zbog ili proizilaze iz (i) vaše upotrebe ili zloupotrebesajta ili usluga, (ii) vaš korisnički sadržaj, (iii) vaše kršenje ovog Ugovora; ili (iv) vaše kršenje važećih zakona ili propisa. StrainLists zadržava pravo, na vaš račun, da preuzme ekskluzivnu odbranu i kontrolu nad bilo kojim pitanjem za koje se traži da nas obeštetiti i slažete se da sarađuju sa našu odbranu ovih potraživanja. Slažete se da nećete riješiti bilo koju stvar bez prethodne pismene saglasnosti StrainLists. StrainLists će koristiti razumne napore da vas obavijesti o takvim tvrdnju, akciju ili postupak nakon što postane svjestan toga.

 1. INTERAKCIJE TREĆE STRANE; MATERIJALI TREĆE STRANE; PONUDE; MENIJI; DRUGI KORISNICI; PUŠTANJE.

8.1 Interakcije Treće Strane. Tokom upotrebe sajta ili usluge, možete ući u korespondenciju sa,kupiti robu i / ili usluge iz, ili učestvuju u promocijama treće strane pružalaca usluga, oglašivači, ili sponzori pokazuju svoju robu i/ili usluge putem usluge. Posebno, StrainLists nije stranka u bilo koju transakciju koje možete ući u sa treće strane. Svaka takva aktivnost i svi uslovi, uslovi, garancije ili izjave povezane s takvom aktivnošću isključivo su između vas i primjenjive treće strane. StrainLists neće imati odgovornost, obavezu ili odgovornost za takvu korespondenciju, kupovinu, transakciju ili promociju između vas i bilo koje treće strane. Slažete se da je vaša odgovornost da preduzmete razumne mere predostrožnosti u svim akcijama i interakcijama sa bilo kojom trećom stranom sa kojom komunicirate putem usluge.

8.2Materijali Treće Strane. Sajt ili usluge mogu prikazati, uključiti ili staviti na raspolaganje sadržaj treće strane (uključujući podatke, informacije, članke aplikacije ili druge proizvode, usluge i/ili materijale) ili sadrže linkove na web stranice treće strane, usluge i oglase za treće strane kao što su ponude i dispanzerski meniji, uključujući cijene, nazive proizvoda i opise proizvoda svaki meni (definisan u nastavku) (kolektivno, "materijali treće strane"). Priznajete i slažete se da StrainLists nije odgovoran za materijale treće strane, uključujući njihovu tačnost, potpunost, pravovremenost, valjanost, poštovanje autorskih prava, zakonitost, pristojnost, kvaliteta ili bilo koji drugi aspekt istih. StrainLists ne preuzima i neće imati nikakvu odgovornost ili odgovornost za vas ili bilo kojidruga osoba ili korisnik za bilo koji materijal treće strane. Materijali i linkovi treće strane obezbeđeni su isključivo kao pogodnost za vas i pristupate i koristite ih u potpunosti na sopstveni rizik. Kada se povežete sa materijalom treće strane, primjenjuju se primjenjivi uslovi i politike treće strane, uključujući praksu privatnosti i prikupljanja podataka treće strane. Trebalo bi da bilo kakvu istragu smatrate potrebnim ili odgovarajućim pre nego što nastavite sa bilo kojom transakcijom u vezi sa takvim materijalom treće strane.

8.3 ponude. Sajt ili usluge mogu prikazati, uključiti, ili staviti na raspolaganje kupone, promotivni kodovi, nagradne igre, uzoraka, i druge ponude iz navedenih ambulante (kolektivno, "ponude"). Ponude čine "materijali treće strane" podovaj sporazum. StrainLists prikazuje ove ponude na sajtu i usluge kao oblik reklama za popis dispanzer (u "Offeror") samo. Sve ponude se nude direktno od strane važećim Offeror, i može biti predmet dodatnih uslova, uslovi, ili ograničenja Offeror ili prema važećem zakonu, bez obzira da li ili ne takve dodatne odredbe, uslovi, ili ograničenja su izričito uključeni na sajtu ili usluge. Offeror, a ne StrainLists, je isključivo odgovoran za: (a) otkup ugovora; (b) usklađenost svih aspekata dogovor sa važećim zakonom (uključujući bez ograničenja, reklama, otkup, i uslovi, uslovi i ograničenja u vezi s tim); (c) sva roba i usluga koje vam pruža u vezi sa ugovorom; i (d) sve usluge koje vam pružapovrede, bolesti, štete, potraživanja, obaveze i troškovi može prouzrokovati da patite, direktno ili indirektno, u potpunosti ili djelimično, bilo da se odnosi na upotrebu ili otkup ugovora ili ne.

8.4 Drugi Korisnici. Svaki korisnik sajta ili usluga je isključivo odgovoran za bilo koji i sve njegove korisničke sadržaje i materijale treće strane. Budući da ne kontroliramo Korisnički sadržaj i/ili materijale treće strane, potvrđujete i slažete se da nismo odgovorni za bilo koji Korisnički sadržaj i/ili materijale treće strane, ne dajemo garancije u vezi s tačnošću, valutom, prikladnošću ili kvalitetom bilo kojeg Korisničkog sadržaja i/ili materijala treće strane i ne preuzimamo odgovornost za bilo koji Korisnički sadržaj i/ili materijale treće strane. Vaše interakcije s drugim korisnicima web mjesta ili usluga (uključujućiAmbulante) su isključivo između vas i takvog korisnika. Slažete se da StrainLists neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kao rezultat takvih interakcija. Ako postoji spor između vas i bilo kog korisnika sajta ili usluge, mi nismo u obavezi da se uključimo.

8.5 puštanje. Uzimajući u obzir vaše korišćenje Sajta i usluga, ovim putem oslobađate i zauvek otpuštate StrainLists (i naše službenike, zaposlene, agente, naslednike i dodelite) od, i ovim se odričete i odričete se svojih prava u vezi sa svakim prošlim, sadašnjim i budućim sporom, potraživanjem, kontroverzom, potražnjom, pravom, obavezom, odgovornošću, akcijom i uzrokom delovanja svake vrste i prirode (uključujući potraživanja vezana za privatnost, prijem tekstualnih poruka, lične povrede, smrt,i materijalne štete), poznat ili nepoznat, koji je nastao ili nastaje direktno ili indirektno iz, ili se odnosi direktno ili indirektno na, bilo interakcije sa, ili čin ili propust, drugih korisnika sajta ili usluga, treće strane interakcije, ili treće strane materijala. AKO STE STANOVNIK KALIFORNIJE, OVIM SE ODRIČETE KALIFORNIJSKOG GRAĐANSKOG ZAKONIKA ODELJAK 1542 U VEZI SA GORE NAVEDENIM, U KOJEM SE NAVODI: "OPŠTE OSLOBAĐANJE SE NE ODNOSI NA TVRDNJE KOJE POVERILAC ILI OSLOBAĐAJUĆA STRANKA NE ZNA ILI SUMNJA DA POSTOJI U NJEGOVOJ ILI NJENOJ KORIST U TRENUTKU IZVRŠENJA PUŠTANJA NA SLOBODU I DA BI, AKO BI GA ON ILI ONA ZNALI, MATERIJALNO UTICALO NA NJEGOVO PORAVNANJE SA DUŽNIKOM ILI PUŠTENOM STRANKOM."Ako ste stanovnik ne-Kalifornije, ovim se slažete da se gore navedeno izdanje odnosi na svetvrdnje, uključujući tvrdnje za koje niste znali da postoje u trenutku kada ste potpisali ovaj sporazum.

 1. Odricanja

SAJT I USLUGE SE PRUŽAJU "AS-IS" I "AS AVAILABLE" I MI (I NAŠI DOBAVLJAČI) IZRIČITO SE ODRIČEMO, U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM, BILO KOJIM GARANCIJAMA I USLOVIMA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITIM ILI IMPLICITNIM, UKLJUČUJUĆI GARANCIJE ILI USLOVE PRODAJE, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU, NASLOV, MIRNO UŽIVANJE, TAČNOST ILI NEKRŠENJE. Bez ograničavanja gorenavedenog, StrainLists (i naši dobavljači) ne daju garanciju da će sajt ili usluge: (A) zadovoljiti vaše zahteve; (B) će biti dostupni na neprekidnoj, pravovremenoj, sigurnoj ili bez grešaka; ili (C) će biti tačan, pouzdan,BEZ VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOD, KOMPLETAN, PRAVNI, ILI SIGURNO.

NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE IMPLICIRANIH GARANCIJA, TAKO DA SE GORE ISKLJUČENJE MOŽDA NE ODNOSI NA VAS

 1. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

U najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, ni u kom slučaju StrainLists (i naši dobavljači) neće biti odgovorni vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu izgubljenu dobit ili bilo kakvu indirektnu, posljedičnu, uzornu, slučajnu, posebnu ili kaznenu štetu koja proizilazi iz ili se odnosi na ovaj sporazum ili vašu upotrebu ili nemogućnost korišćenja sajta ili usluga, čak i ako nam se savetuje o mogućnosti takve štete. PRISTUP, I KORIŠTENJE, SAJT I USLUGE SU PO VLASTITOM NAHOĐENJU I RIZIK, A VI ĆETE BITI ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU NA SVOJRAČUNARSKI SISTEM ILI GUBITAK PODATAKA KOJI SU REZULTAT TOGA. Bez obzira na sve suprotno sadržano u ovom dokumentu, StrainLists (i naših dobavljača) odgovornost za vas za bilo kakvu štetu koja proizilazi iz ili se odnose na ovaj sporazum (za bilo koji uzrok bilo i bez obzira na oblik akcije), će u svakom trenutku biti ograničena na veći od (A) pedeset američkih dolara ($50) ili (B) iznosi koje ste platili StrainLists u prethodnim 12 mjeseci (ako iko). POSTOJANJE VIŠE OD JEDNE TVRDNJE NEĆE POVEĆATI OVO OGRANIČENJE.

NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJE ILI ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI ZA SLUČAJNU POSLJEDIČNU ŠTETU, TAKO DA SE GORE NAVEDENO OGRANIČENJE ILI ISKLJUČENJE MOŽDA NE ODNOSE NA VAS, A MOŽDA IMATE I DRUGA ZAKONSKA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU OD NADLEŽNOSTI DO NADLEŽNOSTI.

start= "11">
 • MANDAT I PRESTANAK.
 • U skladu sa ovim odeljkom, ovaj Sporazum će ostati u punoj snazi i efektu dok koristite sajt ili usluge. Možemo (a) obustaviti vaša prava na korištenje stranice i/ili usluge (uključujući StrainLists račun) ili (b) raskinuti ovaj Ugovor, u bilo koje vrijeme iz bilo kojeg razloga po našem nahođenju, uključujući i za bilo kakvu upotrebu Sajta ili usluga u suprotnosti ovog Ugovora. Po raskidu ovog Ugovora, vaš StrainLists račun i pravo na pristup i korišćenje Sajta i usluga će odmah prekinuti. Razumijete da svaki prekid vašeg računa StrainLists uključuje brisanje vašeg korisničkog sadržaja povezanog s našim stranicama, uslugama i bazama podataka uživo. StrainLists neće imati nikakvu odgovornost za bilo kojuprestanak ovog Ugovora, uključujući i za prestanak StrainLists računa ili brisanje vašeg korisničkog sadržaja. Čak i nakon raskida ovog Ugovora, na snazi će ostati sljedeće odredbe ovog Sporazuma: odjeljci 3.2-3.4, 4-14.

  1. PRAVILA O AUTORSKIM PRAVIMA.

  StrainLists poštuje intelektualno vlasništvo drugih i traži da korisnici našeg sajta i usluga učine isto. U vezi sa našim stranicama i uslugama, usvojili smo i implementirali politiku poštujući Zakon o autorskim pravima koji predviđa uklanjanje bilo kojeg materijala koji krše i za prestanak, u odgovarajućim okolnostima, korisnika našeg sajta i usluga koji su ponovljeni prekršioci prava intelektualne svojine, uključujući autorska prava. Ako vjerujete da je jedan od naših korisnikais, kroz korištenje naših stranica i usluga, nezakonito krši autorska prava u radu, i žele da se navodno krše materijal uklonjen, sljedeće informacije u obliku pisanog obavještenja (u skladu sa 17 U. S. C. § 512(c)) moraju biti dostavljene našem određenom zastupniku za autorska prava:

  12.1 vaš fizički ili elektronski potpis;

  12.2 identifikacija autorskih djela za koje tvrdite da su povrijeđena;

  12.3 identifikacija materijala o našim uslugama za koje tvrdite da krše i da tražite od nas da uklonimo;

  12.4 dovoljno informacija da nam dozvoli da lociramo takav materijal;

  12.5 vaša adresa, broj telefona i E-mail adresa;

  12.6 izjava da imate dobru vjeruuverenje da korišćenje neprikladnog materijala nije ovlašćeno od strane vlasnika autorskih prava, njegovog agenta ili prema zakonu; i

  12.7 izjava da su informacije u obaveštenju tačne, a pod kaznom krivokletstva, da ste ili vlasnik autorskih prava koja je navodno povrijeđena ili da ste ovlašćeni da djelujete u ime vlasnika autorskih prava.

  Imajte na umu da, u skladu sa 17 USC § 512(f), svako pogrešno predstavljanje materijalne činjenice (falsities) u pismenom obaveštenju automatski podleže žalbi za odgovornost za bilo kakvu štetu, troškove i advokatske takse koje imamo u vezi sa pismenim obaveštenjem i alegacijom o kršenju autorskih prava.

  Određeni agent za autorska prava za StrainListsje:
  Agent Za Autorska Prava
  Pravni Odjel
  StrainLists Holdings, Inc.
  333 Elliott Ave W.
  Sijetl, Vašington 98119
  Email: pravni@StrainLists.com

  1. ARBITRAŽNI SPORAZUM I ODRICANJE OD SUĐENJA POROTI, ODRICANJE OD TUŽBE I KLAUZULA O IZBORU FORUMA.

  Osim sporova dovedenih u sudu za mala potraživanja, svi sporovi između vas i StrainLists koji proizlaze iz, koji se odnose na ili u vezi sa stranice ili usluge će se isključivo riješiti putem obavezujuće arbitraže u skladu sa tadašnjim pravilima Američkog udruženja za arbitražu ("AAA") za komercijalnu arbitražu, a ne na sudu. Ovaj sporazum o arbitraži odnosi se na bilo koji zahtjev donesen u skladu sa zakonima bilo koje države ili nacionalne vlade,uključujući potraživanja prema Zakonu o zaštiti potrošača telefona iz 1991. godine, Zakonu o federalnoj trgovinskoj Komisiji, Zakonu o sigurnosti potrošačkih proizvoda ili bilo kojem drugom Saveznom, državnom ili lokalnom zakonu ili uredbi. Ne postoji sudija ili porota u arbitraži i pristajete da se odreknete svog prava da nastavite potraživanja na sudu u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom. Arbitražni postupci su jednostavniji i ograničeniji od pravila koja se primjenjuju na sudu i pregled od strane suda je ograničen. Vi i StrainLists slažete se da se svaka takva arbitraža sprovodi na individualnoj osnovi, a ne u klasi, konsolidovanoj ili reprezentativnoj akciji. Bez obzira na bilo koju odredbu u ovom Ugovoru naprotiv, ako se Odricanje od klase i predstavničke radnje u prethodnoj rečenici smatra nevažećim ili neprovedivim, međutim, ni viniti imamo pravo na arbitražu, i bilo koje klase ili predstavnik-akcija potraživanja postupa u sudu nadležnih nadležnosti u King County, Vašington. Ovaj arbitražni sporazum je sklopljen i primjenjiv u skladu sa saveznim Zakonom o arbitraži. Nagrada arbitra može se upisati u bilo koji nadležni sud. Bez obzira na bilo koju odredbu u ovom Ugovoru naprotiv, slažemo se da ako StrainLists napravi bilo kakvu buduću promjenu u ovoj odredbi za rješavanje sporova, neće se odnositi na bilo koje pojedinačne tužbe o kojima ste već dostavili Obaveštenje Strainlistima. Informacije o AAA i kako započeti arbitražu možete pronaći na www.adr.org ili pozivanjem 800-778-7879. Ako je arbitraža u ovom poglavlju odredba se smatra neprovediv ili da se ne prijave zas obzirom na spor, onda se postupak mora donijeti isključivo na sudu nadležne nadležnosti u okrugu King, Vašington. Ovim prihvatate isključivu nadležnost takvog suda u tu svrhu. U mjeri u kojoj se primjenjivost ovog sporazuma zahtijeva upućivanje na bilo koji državni zakon, stranke se slažu da će takva referenca biti zakonima države Washington bez obzira na odredbe o sukobu zakona.

  13.1 Pred-Arbitraža Rješavanje Sporova. Prije pribegavanja formalnim procedurama za rešavanje sporova, ovim se slažete da pokušate da rešite sporove sporazumno i efikasno putem e-pošte za korisničku podršku na support@StrainLists.com. Svaka komunikacija sa nama u vezi sa bilo kojim sporom koji imate mora se poslati u roku od devedeset kalendarskih dana oddatum događaja koji dovodi do spora. Slažete se da je angažovanje u ovom postupku pred arbitraži u rešavanju sporova preduslov za pokretanje žalbe u arbitraži ili bilo kom drugom obliku. Ako napori pred-arbitražu rješavanje sporova dokazati neuspješne, stranka koja namjerava da traži arbitražu prvo mora poslati na drugu, ovjerenom poštom, pismeni obavijest o sporu ("obavijest") u roku od devedeset kalendarskih dana od dana kada su stranke slažu da je pred-arbitražu rješavanje sporova nije. Obaveštenje nama treba poslati na adresu identifikovanu u odeljku 14.6 ispod. Ovim se slažete da nepoštovanje bilo kog od koraka navedenih u ovom paragrafu funkcioniše kao odricanje od vašeg prava da nastavite svoje tvrdnje u arbitraži ili bilo kom drugomforum.

  13.2 povjerljivost. Svi aspekti arbitražnog postupka, kao i svaka presuda, odluka ili nagrada arbitra, biće strogo poverljivi u korist svih strana.

  13.3 buduće promjene arbitražnog sporazuma. Bez obzira na bilo koju odredbu u ovim uslovima naprotiv, slažemo se da ako to čini bilo kakvu buduću promjenu ovog arbitražnog sporazuma (osim promjene na oglasnu adresu) dok ste korisnik usluge, možete odbaciti bilo kakvu takvu promjenu slanjem pismenog obavještenja u roku od trideset (30) kalendarskih dana od promjene na adresu koja je navedena u odeljku ispod. Odbacujući svaku buduću promjenu, slažete se da ćete pojedinačno arbitrirati bilo koji spor između nas u skladu sa jezikom ove arbitražeSporazum od datuma kada ste prvi put prihvatili ove uslove (ili prihvatili bilo kakve naredne promjene ovih uslova).

  1. Općenito

  14.1 nema podrške ili održavanja. Prihvatate i slažete se da StrainLists neće imati obavezu da vam pruži bilo kakvu podršku ili održavanje u vezi sa sajtom ili uslugama.

  14.2 promjene uslova korištenja. Možemo izmijeniti ove uslove u bilo koje vrijeme po vlastitom nahođenju. Ako to učinimo, postavit ćemo modificirane uslove na uslugu. Modifikacije će odmah stupiti na snagu. Slažete se da periodično pregledate ove uslove kako biste bili svjesni bilo kakvih izmjena. Nastavak korištenja našeg sajta ili usluga nakon obavijesti o takvim promjenama ukazuju na priznanje takvih promjena i dogovor da budu vezaniuslovima i takvih promjena.

  14.3 Autorska Prava / Zaštitni Znak Informacije. Copyright © 2016, StrainLists Holdings, Inc. Sva prava pridržana. StrainLists®; StrainLists logo; StrainLists zelene, ljubičaste i zarđale bordo boje koje se koriste u kombinaciji; StrainLists zelene, ljubičaste i zarđale bordo boje koje se koriste za hibridne, indica i sativa kanabisa sojeva; i StrainLists tile designs (kolektivno, the Marks") su zaštitni znaci StrainLists Holdings, Inc. Apple®, App Store® i iTunes® su registrovani zaštitni znaci kompanije Apple, Inc. ("Jabuka"). Google Play™ je zaštitni znak Google, LLC. Priznajete i slažete se da vam nije dozvoljeno da koristite oznake StrainLists-a ili bilo koje oznake treće strane prikazane na našem sajtubez prethodne pismene saglasnosti od, odnosno, StrainLists Holdings, Inc., Apple ili vlasnici takvih oznaka treće strane.

  14.4 pristupanje i preuzimanje aplikacije sa Applea. Sljedeći dodatni uslovi primjenjuju se na bilo koju mobilnu aplikaciju kojoj se pristupa ili preuzima s iTunes® - a ili App Store® ("mobilna aplikacija s izvornom aplikacijom"):

  (a) potvrđujete i slažete se da (ja) Ovaj Sporazum se zaključuje između vas i StrainLists samo, a ne Apple, I (ii) da StrainLists, ne Apple, je isključivo odgovoran za App Store izvor mobilne aplikacije i sadržaja istih. Licenca koja vam je odobrena u ugovoru za korištenje mobilne aplikacije i usluge App Store Sourced je neprenosivo pravo korištenja mobilne aplikacije App Store Surced na bilo kojoj AppleuUređaj koji posedujete ili kontrolišete, i samo onako kako je dozvoljeno pravilima korišćenja navedenim u Uslovima korišćenja App Store-a.

  (b) priznajete da Apple nema nikakvu obavezu da obezbedi bilo kakve usluge održavanja i podrške u odnosu na mobilnu aplikaciju App Store Sourced.

  (c)u slučaju bilo kakvog kvara mobilne aplikacije App Store Sourced u skladu sa bilo kojom važećom garancijom, možete obavestiti Apple, a Apple će vam vratiti kupovnu cenu za mobilnu aplikaciju App Store Sourced. U najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, Apple neće imati nikakvu drugu garanciju u pogledu mobilne aplikacije App Store Sourced. Kao i između StrainLists i Apple, bilo koje druge tvrdnje, gubici, obaveze, štete, troškovi ili troškovi pripisati bilo neuspjehu skladu sa bilo kojom garancijom će biti isključiva odgovornost StrainLists.

  (d) vi i StrainLists potvrđujete da, kao između StrainLists i Apple, Apple nije odgovoran za rješavanje bilo kakvih potraživanja imate ili bilo kakvih potraživanja bilo koje treće strane koje se odnose na App Store izvor mobilne aplikacije ili vaše posjedovanje i korištenje App Store izvor mobilne aplikacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na: (Ja) potraživanja odgovornost proizvoda; (ii) bilo koji zahtjev da App Store Sourced Mobile App ne u skladu sa bilo kojim važećim zakonskim ili regulatornim zahtjev; i (iii) potraživanja koja proizilaze iz zaštite potrošača ili slično zakonodavstvo.

  (e) vi i StrainLists potvrđujete da, u slučaju bilo koje treće strane tvrde da je App Store izvor mobilne aplikacije ili vaše posjedovanje i korištenje tog App StoreSourced Mobile App krši da prava intelektualne svojine treće strane, kao između StrainLists i Apple, StrainLists, ne Apple, će biti isključivo odgovoran za istragu, odbrana, naselja i pražnjenje bilo koje takve povrede intelektualne svojine tvrde u mjeri u kojoj je potrebno uslovima.

  (f) vi i StrainLists potvrđujete i slažete se da su Apple i Appleove podružnice treće strane korisnici ugovora koji se odnose na vašu licencu mobilne aplikacije App Store Sourced, i da će, nakon prihvatanja uslova i uslova ugovora, Apple imati pravo (i smatraće se da ste prihvatili pravo) da sprovede sporazum u vezi sa vašom licencom mobilne aplikacije App Store Sourced Mobile App protiv vas kao treće stranekorisnik istih.

  (g) izjavljujete i garantujete da se (i) ne nalazite u zemlji koja je predmet embarga američke vlade ili koju je američka vlada odredila kao "zemlju koja podržava teroriste"; i (ii) niste navedeni ni na jednoj listi zabranjenih ili ograničenih stranaka američke vlade.

  (h)bez ograničavanja bilo kakvih drugih uslova uslova, morate se pridržavati svih važećih uslova sporazuma treće strane prilikom korištenja mobilne aplikacije App Store Sourced.

  14.5 Razno. Ovaj Ugovor predstavlja cjelokupni sporazum između vas i nas u vezi s korištenjem stranice i usluga. Naš propust da ostvarimo ili sprovedemo bilo kakvo pravo ili odredbu ovog sporazuma neće delovati kao odricanje od takvog prava ili odredbe, nitiće bilo koji pojedinačni ili parcijalne vježbe od strane StrainLists bilo koje pravo ili moć hereunder isključuje daljnje ostvarivanje tog ili bilo kojeg drugog prava hereunder. Nazivi sekcija u ovom Ugovoru su samo za praktičnost i nemaju pravno ili ugovorno dejstvo. Riječ "uključujući" znači " uključujući bez ograničenja."Ako se bilo koja odredba ovog Sporazuma iz bilo kojeg razloga smatra nevažećom ili neprovedivom, ostale odredbe ovog sporazuma neće biti neoštećene i nevažeća ili neizvršiva odredba će se smatrati modifikovanom tako da je važeća i primjenjiva u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom. Ništa sadržano u ovom dokumentu neće se tumačiti kako bi se uspostavio odnos između vas i Strainlistsa za zapošljavanje, partnerstvo ili zajedničko ulaganje. Ovaj sporazum i vašprava i obaveze u ovom dokumentu, ne može biti dodijeljen, podizvođač, delegiran, ili na drugi način prenosi vi bez prethodne pismene saglasnosti StrainLists-a, i svaki pokušaj dodjele, podugovor, delegacija, ili transfer u suprotnosti sa gore navedenim će biti ništavna. Uslovi ovog Ugovora obavezuju se na dodijeljene.

  Recent Pages

  Preporučeni Sojevi

  Dobrodošli u StrainLists.com

  Imaš li barem 21 godinu?

  Pristupom ovom sajtu prihvatate Uslove korišćenja i Politiku privatnosti.